LOSC

El LOSC no pot perdre ni quedar-se en la quinta jordana.